Meer inzicht in de hersenen met VR

Schizofrenie is een aandoening die 1 op de 100 mensen treft. Het is van belang om deze diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Met Virtual Reality kunnen er testen worden uitgevoerd om te bepalen of iemand mogelijk de symptomen van schizofrenie vertoont.

 

fMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging ofwel fMRI, zo wordt de methode genoemd om een scan te maken van de hersenen. Door de hersenactiviteit in kaart te brengen kunnen diverse aandoeningen aan het licht komen waaronder schizofrenie.

In een studie aan de Universiteit van Exeter werden testpersonen onderworpen aan een spiegel test waarbij de persoon een virtueel karakter moet kopiëren die diverse bewegingen maakt. De bewegingen zijn afgestemd op het ontdekken van symptomen die gepaard gaan met schizofrenie.

De resultaten uit dit onderzoek zijn nauwkeuriger dan interviews met mensen.

Een voordeel van VR in dit soort onderzoek is de lage drempel voor mensen om te participeren in deze test. Er zijn geen grote machines nodig en angstaanjagende apparaten, slechts een VR presentatie en een goede analyse van de resultaten.

Virtual Reality wordt steeds vaker toegepast voor medisch onderzoek, met name onderzoek wat betreft hersenactiviteit. Omdat de hersenen de virtuele wereld accepteren als een “echte” realiteit reageren de hersenen ook op dezelfde wijze. Zelf wanneer je intellectueel begrijpt dat het beeld voor je ogen niet echt is zullen dezelfde delen van je hersenen worden aangesproken. Dat maakt VR onderzoek voor neurologen erg waardevol.

 

Dementie bestrijden met VR

https://youtu.be/N3ywcoqR4Co

Tribemix

Tribemix is een social media bedrijf van Alex Smale. Hij is al lange tijd werkzaam in de ontwikkeling van computerspellen. Toen hij zijn vrienden Stan en Dulcie met de leeftijd van respectievelijk 99 en 94 zag aftakelen door dementie besloot hij een technologie te ontwikkelen om deze doelgroep te helpen.

Dementie is een aandoening met een grote impact op het dagelijks leven. Mensen raken in een sociaal isolement, het wordt steeds moeilijker om ze te bereiken en te begrijpen.

 

Aansluiten op de belevingswereld

Tribemix kwam tot de conclusie dat de sleutel niet zat in deze mensen terugbrengen naar “onze” realiteit, maar ze juist comfort bieden door een VR presentatie te ontwikkelen die aansluit bij hun eigen realiteit.Dementie

Het lijkt een vreemd idee, iemand die al in de war is een VR headset opzetten, en begeleiding is ook zeker een vereiste. Toch bleek dat mensen die lijden aan dementie de virtuele wereld direct accepteerden, ze werden kalm en gingen op in de virtuele wereld.

Een testpersoon kon weer terug naar de plek waar ze was opgegroeid. Nadat ze de VR headset had verwijderd voelde ze tranen van vreugde opkomen.

 

Echte VR, niet 360 graden video

Hoewel een panorama video een meer overtuigend beeld geeft werd er toch gekozen voor computerbeelden. Omdat de gebruikers zeer gevoelig zijn is het belangrijk om alle elementen op maat af te stellen. De positie van vogels in de lucht, of de manier waarop het geluid wordt weergegeven.

Met een VR presentatie kunnen deze elementen worden aangepast voor elke gebruiker.

 

Rust in je hoofd

Na het gebruik van de headset voelden de testpersonen rust en kalmte, de virtuele wereld gaf ze een helderheid en zekerheid die ze in het echte leven niet meer voelden. Testpersonen leken weg te dromen in de alternatieve realiteit, en toch bleven ze geconcentreerd op de virtuele wereld.

Met verdere onderzoeken zal worden bepaald in hoeverre deze therapie gunstig zal zijn voor mensen met dementie. Tribemix is een bedrijf met winstoogmerk, hoewel ze met dit project sociale doelstellingen nastreven proberen ze zorgverzekeraars te betrekken bij dit project om in ieder geval de kosten te dekken.

We will be happy to hear your thoughts

Reageer!